• No products in the cart.

Llegum cuit

Cigrons, llenties, fesols de santa pau

Presentació:
Safates de 2 kg aproximats
Safates 1 kg
Safates Retail 400 g

Caducitat 10 dies